Video Camera Hikvision

Video Demo Camera ColoVu Hikvision

Video demo thực tế Camera ColorVu Hikvision mà công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải Full HD 1080P (2.0MP) lắp đặt trực tiếp ngoài trời hoặc trong nhà phù hợp cho nhiều đối tượng lắp đặt camera như gia đình, ...

Video Demo Camera IP Hikvision

Video demo thực tế Camera IP Hikvision mà công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải Full HD 1080P (2.0MP) lắp đặt trực tiếp ngoài trời hoặc trong nhà phù hợp cho nhiều đối tượng lắp đặt camera như gia đình, cửa h...

Video Demo Camera Hikvision Cho Công Ty

Video demo Camera Hikvision cho công ty mà công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải 1.0MP và 2.0MP và 3.0MP, vị trí lắp đặt camera trước công ty, phòng làm việc, khu trưng bày sản phẩm và kho....

Video Demo Camera Hikvision Cho Gia Đình

Video demo Camera Hikvision cho gia đình mà công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải 1.0MP và 2.0MP lắp đặt trực tiếp ngoài trời hoặc trong nhà, vị trí lắp đặt camera gia đình là trước cổng, phòng khác...

Video Demo Camera Hikvision Cho Nhà Xưởng

Video demo Camera Hikvision cho nhà xưởng mà Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải 2.0MP, 3.0MP và 5.0MP, vị trí lắp đặt camera trước cổng ra vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho để hàng hóa, khu văn phòng,......

Video Demo Camera Hikvision Cho Cửa Hàng

Video demo Camera Hikvision cho cửa hàng mà Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải 1.0MP và 2.0MP và 3.0MP, vị trí lắp đặt camera trước hàng để quan sát xe, khu vực thu ngân, khu vực trưng bày sản phẩm, kho ...

Video Demo Camera Hikvision Ngoài Trời

Video demo Camera Hikvision ngoài trời mà công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt cho khách hàng, Camera có độ phân giải Full HD 1080P (2.0MP), vị trí lắp đặt trực tiếp ngoài trời.(Bảng quyền video demo camera của công ty Công Nghệ Kamera)=>...


Hiển thị 1 đến 7 của 7 (1 Trang)