Bảng giá camera HikvisionA. Bảng giá Camera Hikvision mới nhất Tháng 06/2021

STTMODELDOWNLOADGIÁ BÁN
CAMERA HIKVISION 720P [1.0MP]
1CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPTải File PDF425.000
2CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IRTải File PDF
480.000
3CAMERA HIKVISION DS-2CE56C0T-IRTải File PDF
425.000
4CAMERA HIKVISION DS-2CE56C0T-IRPTải File PDF360.000
5CAMERA HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3Tải File PDF700.000
6CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3Tải File PDF755.000
7CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5Tải File PDF
810.000
8CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1301-ITải File PDF1.000.000
9CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1002-IĐang cập nhật...
1.290.000
10CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1101-I
Tải File PDF
910.000
11CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1001-I
Đang cập nhật..
865.000
CAMERA HIKVISION 1080P [2.0MP]
1CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP
Tải File PDF590.000
2CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRTải File PDF
630.000
3CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRETải File PDF
1.100.000
4CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPTải File PDF540.000
5CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRTải File PDF
580.000
6CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMTải File PDF
850.000
7CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3Tải File PDF
890.000
8CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3ETải File PDF1.250.000
9CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3Tải File PDF850.000
10CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5Tải File PDF950.000
11
Đang cập nhật...
12
Đang cập nhật...
13CAMERA HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3EĐang cập nhật...1.900.000
14CAMERA HIKVISION DS-2CE56D0T-VFIR3EĐang cập nhật...2.000.000
15CAMERA HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMĐang cập nhật...1.300.000
16CAMERA HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMEĐang cập nhật...1.450.000
17CAMERA HIKVISION DS-2CE16D8T-ITĐang cập nhật...1.400.000
18CAMERA HIKVISION DS-2CE16D8T-ITEĐang cập nhật...1.500.000
19
Đang cập nhật...
20
Đang cập nhật...
21
Đang cập nhật...
22CAMERA HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3EĐang cập nhật...1.800.000
23CAMERA HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5Đang cập nhật...1.900.000
24CAMERA HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZĐang cập nhật...1.990.000
25CAMERA HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3ZĐang cập nhật...2.650.000
26CAMERA HIKVISION DS-2CC12D9T-IT3EĐang cập nhật...3.400.000
27CAMERA HIKVISION DS-2CC52D9T-IT3EĐang cập nhật...3.400.000
28CAMERA HIKVISION DS-2CC12D9T-AIT3ZEĐang cập nhật...4.800.000
29CAMERA HIKVISION DS-2CC12D9T-AVPIT3ZEĐang cập nhật...6.000.000
30CAMERA HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZHĐang cập nhật...1.750.000
31CAMERA HKIVISION DS-2CC12D9TĐang cập nhật...3.600.000
32CAMERA HKIVISION DS-2CE71D8T-PIRLĐang cập nhật...1.300.000
33CAMERA HKIVISION DS-2CE11D8T-PIRLĐang cập nhật...1.300.000
34CAMERA HKIVISION DS-2CE12D8T-PIRLĐang cập nhật...1.600.000
35
Đang cập nhật...
36CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-IĐang cập nhật...1.360.000
37CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0-ITải File PDF1.250.000
38CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1023G0-ITải File PDF1.900.000
39CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2021-IAXTải File PDF2.150.000
40CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-ITải File PDF
1.800.000
41CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-ISTải File PDF
2.250.000
42CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2321G0-I/NFTải File PDF1.650.000
43CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-ITải File PDF
1.800.000
44CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T21G0-ISTải File PDF2.000.000
45CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2023G0-ITải File PDF2.600.000
46CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2123G0-ITải File PDF2.580.000
47CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T23G0-I8Tải File PDF2.800.000
48CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G0-IZSTải File PDF6.300.000
49CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2620F-ITải File PDF4.600.000
50CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2620F-IZTải File PDF5.500.000
51CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-ITải File PDF4.900.000
52CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2720F-IZTải File PDF5.000.000
53CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2025FHWDĐang cập nhật...3.500.000
54CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2025FWD-IĐang cập nhật...3.400.000
55CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2125FHWDĐang cập nhật...3.600.000
56CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2325FHWDĐang cập nhật...3.600.000
57CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T25FHWD-I8Đang cập nhật...4.100.000
58CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZSĐang cập nhật...7.400.000
CAMERA HIKVISION 3.0MP
1CAMERA HIKVISION DS-2CE56F1T-ITPĐang cập nhật...690.000
2CAMERA HIKVISION DS-2CE56F1T-ITMTải File PDF750.000
3CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-ITPĐang cập nhật...720.000
4CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-ITTải File PDF750.000
5CAMERA HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3Tải File PDF1.200.000
6CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT3Tải File PDF1.100.000
7CAMERA HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5Tải File PDF1.300.000
8CAMERA HIKVISION DS-2CE56F7T-ITTải File PDF1.800.000
9CAMERA HIKVISION DS-2CE16F7T-ITTải File PDF1.800.000
10CAMERA HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Tải File PDF1.800.000
11CAMERA HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Tải File PDF2.100.000
12CAMERA HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5Tải File PDF2.200.000
13CAMERA HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3ZTải File PDF3.200.000
14CAMERA HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3ZTải File PDF3.300.000
15CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2035FWD-ITải File PDF4.200.000
16CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2135FWD-ITải File PDF4.700.000
17CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2335FWD-ITải File PDF4.700.000
18CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T35FWD-I8Tải File PDF5.100.000
CAMERA HIKVISION 4.0MP
1CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G0-IĐang cập nhật...2.350.000
2CAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-IĐang cập nhật...2.550.000
3CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G0-IĐang cập nhật...2.770.000
4CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G0-IĐang cập nhật...2.900.000
5CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G0-I5Đang cập nhật...2.900.000
6CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G0-I8Đang cập nhật...3.200.000
7CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G0-IZSĐang cập nhật...7.200.000
8CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8Đang cập nhật...5.010.000
9CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZĐang cập nhật...7.700.000
10CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZSĐang cập nhật...7.900.000
11CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2742FWD-ISĐang cập nhật...7.200.000
12CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZSĐang cập nhật...8.100.000
CAMERA HIKVISION 5.0MP
1CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-ITMTải File PDF950.000
2CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-ITPTải File PDF850.000
3CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITTải File PDF950.000
4CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPTải File PDF890.000
5CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3Tải File PDF1.170.000
6CAMERA HIKVISION DS-2CE16H0T-IT5Tải File PDF1.300.000
7CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3Tải File PDF1.100.000
8CAMERA HIKVISION DS-2CE56H0T-ITMTải File PDF1.500.000
9CAMERA HIKVISION DS-2CE16H1T-ITTải File PDF1.500.000
10CAMERA HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3 Tải File PDF2.200.000
11CAMERA HIKVISION DS-2CE56H1T-IT3ZTải File PDF3.000.000
12CAMERA HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3Tải File PDF2.100.000
13CAMERA HIKVISION DS-2CE16H1T-IT5Tải File PDF2.250.000
14CAMERA HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3ZTải File PDF3.000.000
15CAMERA HIKVISION DS-2CC52H1T-FITSTải File PDF6.600.000
16CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2055FWD-ITải File PDF4.500.000
17CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2155FWD-ITải File PDF4.500.000
18CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8Tải File PDF4.900.000
19CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G0-IĐang cập nhật...4.600.000
CAMERA HIKVISION 8.0MP
1CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2385FWD-ITải File PDF5.800.000
2CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T85FWD-I8Tải File PDF6.500.000
CAMERA WIFI HIKVISION
1CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2U21FD-IWTải File PDF1.900.000
2CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2423G0-IW
Đang cập nhật...
2.300.000
3CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2Q01EFD-IWĐang cập nhật...
1.900.000
4CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IWTải File PDF
2.300.000
5CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2120F-IWSTải File PDF
3.000.000
6CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-IWTải File PDF
2.600.000
7CAMERA WIFI HIKVISION DS-2CD2455FWD-IWTải File PDF4.900.000
8CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2021G1-IW
Đang cập nhật...
2.600.000
9CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IWTải File PDF3.800.000
10CAMERA IP HIKVISION DS-2CV2U24FD-IWTải File PDF2.600.000
11CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2121G0-IWSTải File PDF2.800.000
12CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2Q10FD-IW Tải File PDF3.900.000
CAMERA SPEED DOME HIKVISION
1CAMERA HIKVISION DS-2AE4225TI-DĐang cập nhật...9.420.000
2CAMERA HIKVISION DS-2AE4215TI-DĐang cập nhật...7.850.000
3CAMERA HIKVISION DS-2AE5223TI-AĐang cập nhật...18.000.000
4CAMERA HIKVISION DS-2AE4215T-D3Đang cập nhật...6.800.000
5CAMERA HIKVISION DS-2AE4223TI-DĐang cập nhật...13.500.000
6CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225IW-DEĐang cập nhật...10.500.000
7CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DEĐang cập nhật...8.500.000
8CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A225IW-DEĐang cập nhật...12.500.000
9CAMERA IP HIKVISION DS-2DE5225IW-AEĐang cập nhật...11.900.000
10CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7225IW-AEĐang cập nhật...20.000.000
11CAMERA IP HIKVISION DS-2DE7232IW-AEĐang cập nhật...19.000.000
12CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4220IW-DEĐang cập nhật...14.500.000
13CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215W-DE3Đang cập nhật...8.000.000
14CAMERA IP HIKVISION DS-2DE4225W-DE3Đang cập nhật...11.000.000
15CAMERA IP HIKVISION DS-2DF8836IX-AELWĐang cập nhật...82.500.000


Bảng Giá Camera Hikvision 4K

STTMODELHÌNH ẢNHGIÁLINK
1

DS-2CE76U1T-ITPF


1,650,000đ
Chi tiết
2

DS-2CE16U1T-ITF


1,900,000đ
Chi tiết
3

DS-2CE16U1T-IT3F


2,100,000đ
Chi tiết
4

DS-2CE78U1T-IT3F


1,890,000đ
Chi tiết
5

DS-2CD2083G0-I


3,650,000đ
Chi tiết
6

DS-2CD2183G0-I


3,990,000đ
Chi tiết


>>>> Trở lại danh mục camera Hikvision tại đây


B. Bảng giá đầu ghi hình Hikvision mới nhất 2021

STTMODELLINKGIÁ BÁN
ĐÂU GHI HÌNH HDTVI HIKVISION
1Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7104HGHI-F1 1MPĐang cập nhật...1.115.000
2Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HGHI-F1 1MPĐang cập nhật...1.300.000
3Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7104HQHI-K1 2MPĐang cập nhật...1.650.000
4Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K1 3MPĐang cập nhật...2.650.000
5Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 3MPĐang cập nhật...4.700.000
6Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7304HQHI-K4 3MPĐang cập nhật...7.900.000
7Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N 5MPĐang cập nhật...5.700.000
8Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-F1/S 5MPĐang cập nhật...5.100.000
9Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K1 5MPĐang cập nhật...2.650.000
10Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2 5MPĐang cập nhật...3.250.000
11Đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION DS-7304HUHI-K4 8MPĐang cập nhật...9.900.000
12Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N 1MPĐang cập nhật...1.600.000
13Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N 1MPĐang cập nhật...1.650.000
14Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7108HQHI-K1 2MPĐang cập nhật...2.400.000
15Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1 3MPĐang cập nhật...3.300.000
16Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K2 3MPĐang cập nhật...4.700.000
17Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P 3MPĐang cập nhật...7.900.000
18Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7308HQHI-K4 3MPĐang cập nhật...9.900.000
19Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N 3MPĐang cập nhật...10.100.000
20Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1 5MPĐang cập nhật...3.300.000
21Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7208HUHI-K2 5MPĐang cập nhật...5.900.000
22Đầu ghi hình 8 kênh HIKVISION DS-7308HUHI-K4 8MPĐang cập nhật...15.000.000
23Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N 1MPĐang cập nhật...2.700.000
24Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N 1MPĐang cập nhật...2.800.000
25Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7116HQHI-K1 2MPĐang cập nhật...3.900.000
26Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K1 3MPĐang cập nhật...5.550.000
27Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K2 3MPĐang cập nhật...6.600.000
28Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P 3MPĐang cập nhật...13.500.000
29Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7316HQHI-K4 3MPĐang cập nhật...13.100.000
30Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N 3MPĐang cập nhật...15.900.000
31Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2 5MPĐang cập nhật...10.500.000
32Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7316HUHI-K4 8MPĐang cập nhật...17.600.000
33Đầu ghi hình 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH 2MPĐang cập nhật...25.500.000
34Đầu ghi hình 24 Kênh HIKVISION DS-7324HQHI-K4 3MPĐang cập nhật...16.900.000
35Đầu ghi hình 24 Kênh HIKVISION DS-7324HUHI-K4 5MPĐang cập nhật...27.900.000
36Đầu ghi hình 24 Kênh HIKVISION DS-8124HUHI-K8 5MPĐang cập nhật...3.150.000
37Đầu ghi hình 32 kênh HIKVISION DS-7332HGHI-SH 2MPĐang cập nhật...31.000.000
38Đầu ghi hình 32 Kênh HIKVISION DS-7332HQHI-K4 3MPĐang cập nhật...21.500.000
39Đầu ghi hình 32 Kênh HIKVISION DS-7332HUHI-K4 5MPĐang cập nhật...31.800.000
40Đầu ghi hình 32 Kênh HIKVISION DS-8132HUHI-K8 5MPĐang cập nhật...36.000.000
ĐÂU GHI HÌNH IP HIKVISION
1Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7104NI-Q1 6MPĐang cập nhật...3.350.000
2Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-K1 8MPĐang cập nhật...3.500.000
3Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P 8MPĐang cập nhật...5.850.000
4Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7108NI-Q1 6MP
Đang cập nhật...3.850.000
5Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E2 6MPĐang cập nhật...4.900.000
6Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608-E2/8P 6MPĐang cập nhật...8.150.000
7Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-K2 8MPĐang cập nhật...3.500.000
8Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P 8MPĐang cập nhật...5.600.000
9Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-K1/W 5MPĐang cập nhật...5.950.000
10Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-K1/W 5MPĐang cập nhật...6.000.000
11Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-E1 6MPĐang cập nhật...4.650.000
12Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-E2 6MPĐang cập nhật...5.550.000
13Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-K2 8MPĐang cập nhật...3.950.000
14Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 8MPĐang cập nhật...7.800.000
15Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-I4 12MPĐang cập nhật...14.000.000
16Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-K4 8MPĐang cập nhật...7.600.000
17Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7632NI-E2 6MPĐang cập nhật...8.600.000
18Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7632NI-K2 8MPĐang cập nhật...6.500.000
19Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P 8MPĐang cập nhật...10.500.000
20Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-K4 8MPĐang cập nhật...10.100.000
21Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-I4 12MPĐang cập nhật...17.000.000
22Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-9632NI-I8 12MPĐang cập nhật...32.300.000
23Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-9632NI-I16 12MPĐang cập nhật...44.700.000
24Đầu ghi hình 64 kênh IP HIKVISION DS-9664NI-I8 12MPĐang cập nhật...44.200.000
25Đầu ghi hình 64 kênh IP HIKVISION DS-9664NI-I16 12MPĐang cập nhật...72.450.000
26Đầu ghi hình 128 kênh IP HIKVISION DS-96128NI-I16 12MPĐang cập nhật...80.200.000
27Đầu ghi hình 256 kênh IP HIKVISION DS-96256NI-I16 12MPĐang cập nhật...181.000.000

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 0917 744 144 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Hoặc chat trực tiếp online với nhân viên tư vấn ở góc phải màn hình của Quý khách. <<>> Tham khảo thêm:

Xuất xứ camera HIKVISION.

Camera wifi HIKVISION.

Trọn bộ camera HIKVISION.

- Video demo thực tế.